Een AED in uw buurt vergroot de kans op overleven bij een hartstilstand aanzienlijk!

De overlevingskans bij een reanimatie zonder AED is helaas minder dan 10%.
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het vergroten van deze overlevingskans. Dit onderzoek heeft onder andere aangetoond dat hartmassage erg belangrijk is en het, zo snel mogelijk, toedienen van een electroshock de overlevingskans vergroot! Bij een defibrillatie (toedienen van de electroshock) binnen 5 minuten na start hartstilstand is de overlevingskans 70%!

Helaas kan de ambulance niet altijd binnen 5 minuten aanwezig zijn en is er gekeken of er een andere manier is. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is de andere manier.

De AED bekijkt of defibrillatie noodzakelijk is en kan (al dan niet automatisch) een shock toedienen. De AED maakt geen fouten in het herkennen van een hartritme!

Het is de bedoeling dat u de AED gaat bedienen en hartmassage gaat toepassen om zo de overlevingskans van uw buurman of buurvrouw te vergroten naar 70%!
Op de pagina werkwijze kunt u lezen wat er van u verwacht wordt.

Top

AED Deventer  | Info@AEDDeventer.nl